Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Actueel

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

Geen vrije advocaatkeuze voor werknemers FNV bondgenoten

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, heeft u in beginsel het recht om uw eigen advocaat in te schakelen die vervolgens – tot het kostenmaximum van de polis – door uw verzekering moet worden betaald. Het recht op een vrije advocaatkeuze volgt uit een Europese richtlijn, die is geïmplementeerd in artikel 4:67 Wet financieel toezicht.

Die 'regel' geldt echter niet voor FNV leden, zo oordeelde het Hof onlangs:

Een werknemer van FNV Bondgenoten – tevens lid op grond van de arbeidsovereenkomst – heeft geen recht op vrije advocaatkeuze. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem in een op 22 maart gepubliceerde uitspraak bepaald. Volgens het hof heeft FNV Bondgenoten als vereniging te maken met financiële beperkingen, en zijn om die ‘gerechtvaardigde’ reden tariefafspraken gemaakt met huisadvocaat Zumpolle. 

Tussen de eiser in deze zaak en FNV Bondgenoten als werkgever ontstond in 2009 een arbeidsconflict. Het conflict resulteert in de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De eiser stelt dat hij zich bij het conflict door een zelf gekozen advocaat mag laten bijstaan. Hij is ontevreden over de hem toegewezen advocaat van Zumpolle, en laat zich verder bijstaan door een door hem zelf gekozen advocaat. Hij stelt dat FNV Bondgenoten moet opdraaien voor de kosten van de rechtsbijstand. FNV Bondgenoten vindt op grond van de algemene voorwaarden van niet.

Volgens het Gerechtshof Arnhem staat het een vereniging vrij om te besluiten om rechtsbijstand aan leden cq werknemers uit te besteden aan een vast kantoor. “Bezwaren tegen verenigingsbeslissingen en de door de vereniging gemaakte keuzes kunnen door een lid als [appelant] binnen de vereniging en overeenkomstig het verenigingsrecht aan de orde worden gesteld. Nu daarvan niet is gebleken, mag FNV Bondgenoten van de toepasselijkheid van deze regels uitgaan.”

Dat eiser ‘geen goed gevoel’ had bij de advocaat van Zumpolle, maakt dit niet anders. “Die vertrouwensbreuk had er echter naar het oordeel van het hof toe kunnen leiden dat een andere advocaat van Zumpolle met de zaak werd belast,” aldus het hof.

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via email