Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Actueel

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

Nieuws Advocaten Zwolle

Ontslag/Arbeidsrecht. Het jaarcontract is op 1 januari 2015 veranderd in het 8 maanden contract.

Dan gaan ook de nieuwe regels Arbeidsrecht gelden.

Nieuwe regels Arbeidsrecht. Zo gaat per 1 juli 2015 het ontslagrecht veranderen. Maar al per 1 januari 2015 werden de regels voor contracten voor bepaalde tijd al ingrijpend veranderd.

Hoe zat het ook al weer ?

U kon maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten afsluiten, voor samen maximaal 3 jaar, waarna er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. In de praktijk kwam dit er op neer dat er maximaal 3 keer een jaarcontract werd afgesloten. Iedere keer eindigde dat contract van 'rechtswege', dus zonder dat er iets moest gebeuren.

Maar als je na 3 tijdelijke contracten (of na 3 jaar tijdelijke contracten) nog bleef werken, ontstond er automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Die zogenaamde 'ketenregeling' kon worden doorbroken als er gedurende minimaal 3 maanden niet werd gewerkt.

Kort maar goed, de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015:

Er mogen nog steeds maar 3 tijdelijke contracten worden afgesloten, maar ze mogen samen niet langer zijn dan 2 jaar. Vandaar de verwachting dat er geen jaarcontracten meer zullen worden afgesloten, maar (3) contracten van 8 maanden.

Daarnaast is de termijn om de ketenregeling te doorbreken van 3 naar 6 maanden veranderd. Deze regeling gaat in voor alle tijdelijke contracten die na 1 januari 2015 worden afgesloten.

Bovendien eindigt een tijdelijk contract niet meer van 'rechtswege' op de einddatum.

De werkgever heeft per 1 januari 2015 de verplichting om (als het  contract voor meer dan

6 maanden was aangegaan) een maand voor het einde van het (tijdelijk) arbeidscontract schriftelijk aan de werknemer te melden of het contract al dan niet wordt verlengd.

Doet de werkgever dat niet, dan eindigt het contract wel op de einddatum, maar moet er nog (maximaal) een extra maandsalaris worden doorbetaald.

PS: Per 1 januari 2015 mogen er in contracten voor bepaalde tijd geen concurrentiebedingen meer worden opgenomen.

 

Mr. Luc Uneken Arbeidsrechtspecialist, gedreven Advocaat bij Uneken Advocaten te Zwolle en gespecialiseerd in Ontslagrecht, Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht.

Bel voor meer informatie: 06-51823307 of mail naar: uneken@uneken.nl

 

Uneken Advocaten Zwolle 

Arbeidsrecht Advocaten

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via email