Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Actueel

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

Social media in de werksfeer

Is een relatiebeding ook geldig indien een werknemer via social media – in strijd met zijn relatiebeding – klanten benadert van zijn voormalig werkgever? Dat hangt ervan af luidt het antwoord…

Ten eerste hangt het af van de bewoordingen van het relatiebeding en de inhoud van het bericht dat (via social media) wordt gepost. Probeert de werknemer met het bericht de klant over te halen om naar hem over te stappen dan zal eerder sprake zijn van overtreding van het beding dan wanneer de werknemer enkel (vriendschappelijk) contact onderhoudt met de klant.

Ten tweede is van belang welk soort social media wordt gebruikt. In geval de werknemer de klant benadert via Twitter, heeft deze klant er zélf voor gekozen om berichten (‘tweets’) te willen ontvangen (‘followen’) van de betrokken werknemer. In die zin is er sprake van een eenzijdige actie van de klant. Dit in tegenstelling tot Linkedin en Facebook, waarbij voorafgaand aan de ‘conversatie’ zowel een actie van de werknemer als van de klant vereist is (d.w.z. een uitnodiging van de één en acceptatie van de ander). Een ander belangrijk verschil is dat een bericht via Linkedin en Facebook (veelal) bestemd is voor één persoon, terwijl een tweet gericht is aan een groep mensen (waaronder de klant). Het gaat bij Twitter in feite om een moderne vorm van adverteren. Nu een tweet een breder bereik heeft en (dus) minder persoonlijk is, zal een schending het relatiebeding minder snel worden aangenomen. Daarbij is het ook van belang dat – zoals eerder aangegeven – de klant ervoor kiest om de tweet te ontvangen en de werknemer daartoe geen ‘initiatief’ hoeft te nemen.

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via email