Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Actueel

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

Overeenkomst opzeggen?

Gezien de huidige economische situatie, krijgen we van ondernemers steeds vaker de vraag naar de opzegbaarheid van overeenkomsten. Wanneer mag je een zakelijke overeenkomst opzeggen?

Allereerst hangt dit af van het type contract: in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging in beginsel niet mogelijk. Is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dan kan (onder omstandigheden) worden opgezegd. Zo’n overeenkomst voor onbepaalde is lang niet altijd schriftelijk (volledig) vastgelegd en vloeit dikwijls voort uit een langdurig handelsrelatie. De rechter kan in dat geval een zogenoemde ‘duurovereenkomst’ aannemen. Een duurovereenkomst is in feite een afspraak waarbij partijen zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden over een langere periode.

De Hoge Raad heeft vorig jaar geoordeeld dat een duurovereenkomst in beginsel opzegbaar is. Wel zal er voor de geldigheid van een opzegging gekeken moeten worden naar specifieke omstandigheden van het geval, zoals de opzegtermijn, reden van opzegging en de ‘impact’ van opzegging voor de wederpartij. Zijn er bijvoorbeeld investeringen die moeten worden terugverdiend of is specifiek geschoold personeel aangenomen.

Graag informeren we u over uw mogelijkheden een overeenkomst op te zeggen. Neem daarvoor contact op met mr. Dirk-Jan Sol

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via email