Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Arbeidsrecht

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

Arbeidsrecht Advocaten Zwolle

Advocaten Arbeidsrecht en Ontslag

Wij weten als geen ander dat een arbeidszaak meer is dan alleen maar een juridisch geschil. Het gaat om uw toekomst en om uw inkomen. Of om uw reputatie. Hoe legt u het thuis uit. Dan heeft u geen behoefte aan goed bedoelde adviezen, maar wilt u een daadkrachtige aanpak.

Van een echte arbeidsrechtadvocaat, een deskundige. Die de daadkracht en de techniek heeft om er voor te zorgen dat u de juiste beslissingen neemt. Het is immers uw toekomst.

Arbeidsrecht Advocaat en Ontslag

Door de bomen het bos zien

Het ontslag- en arbeidsrecht is een ondoorzichtige wirwar van talloze naast elkaar staande regels. Dagelijks komen er uitspraken van rechters die de regels veranderen.

Alleen ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht kennen de weg in die jungle van regels. Zij weten waar de valkuilen en de kansen liggen.

Bij een ontslag of arbeidszaak telt elke dag vindt onze arbeidsrecht advocaat

Op heel korte termijn moeten er beslissingen worden genomen. Wij willen u daarbij graag helpen. Maar dan moeten we eerst om tafel. Het liefst zo snel mogelijk. Dat gesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets, zodat u weet wat uw rechten zijn en welke mogelijkheden er zijn. Altijd onafhankelijk en eerlijk. Daar mag u onze Arbeidsrecht Advocaten op rekenen.

Neem op tijd contact op met onze Arbeidsrecht Advocaten         wacht niet tot het te laat is. Bel met een van onze Specialisten Arbeidsrecht (038) 422 52 88 voor een vrijblijvend gesprek. Dan weet u snel waar u aan toe bent. Ook wat betreft de kosten.

Uneken Advocaten Specialist op het gebied van Arbeidsrecht

Niet alleen voor Arbeidsrecht maar ook voor andere zaken kunt u uitstekend bij ons terecht. Wij helpen u bij het opstellen van een contract, het nakijken van een Arbeids Overeenkomst . Ook voor Ontslag of bij Dreigend Ontslag kunnen wij u adviseren en bijstaan en uw vragen over een Ontslagvergoeding beantwoorden. De hoogte van de Ontslagvergoeding en de mogelijkheden.  Onze Arbeidsrecht Advocaat in Zwolle staat U graag bij. Ook kunnen onze Arbeidsrechtspecialisten U vooraf informeren over de kosten. U krijgt dan direct een goed beeld van de de route die wij kunnen aanvliegen waarbij onze Advocaten een eerlijk en uitgebreid Advies geven. 

 

U kunt Luc Uneken en Dirk-Jan Sol voor dringende zaken 's avonds bereiken op 06 5182 33 07, ook bij twijfel bel gerust, soms telt elke dag.

Onze ADVOCATEN      MEDIATORS    JURISTEN

Luc Uneken    Arbeidsrecht Advocaat, Familierecht Specialist, Procesrecht, Ondernemingsrecht Advocaat  

Jan Smallenbroek   Familierecht Specialist, Overlegscheiding Collaberative Divorce

Dirk-Jan Sol   Arbeidsrecht Advocaat, Erfrecht Specialist, Familierecht Specialist

Arlette van den Berg   MFN-Mediator Specialist Familie Scheiding  

Joyce Busch   Gecertificeerd Mediator Secialisatie Familiemediation   

Jessica Uneken   Jurist en Gecertificeerd Mediator

Onze specialisatie en onze expertise ligt op het gebied van Ontslag, Werk en Inkomen.

Wij weten als Arbeidsrecht Advocaten door onze ervaring als geen ander dat een conflict op het werk meer is dan alleen maar een juridisch geschil. Het gaat immers om uw toekomst en om uw inkomen. Of om uw reputatie. Hoe legt u het thuis uit. Het verliezen van een baan heeft een enorme impact en vele gevolgen, financieel en menselijk.

Dan heeft u geen behoefte aan goed bedoelde adviezen, maar wilt u duidelijk advies en een daadkrachtige aanpak. Van een échte deskundige, een vakman of vakvrouw, die het klappen van de zweep kent. Vaak moeten er op heel korte termijn beslissingen worden genomen. Wij willen u daarbij graag helpen.

Maar dan moeten we eerst om tafel. Het liefst zo snel mogelijk. Dat gesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Daarbij kunt u alle vragen aan ons stellen en krijgt u van ons duidelijk advies. In heldere, klare taal. Altijd eerlijk en onafhankelijk.

Arbeidsrecht specialisten Uneken Advocaten. Dreigend ontslag / Ontslag op staande voet /Ontslag procedure UWV /Ontslag via Kantonrechter

  • Beëindigingsovereenkomst / Op non actiefstelling
  • Ontslagvergoeding
  • Ziekte en re-integratie
  • Opschorting loonbetaling
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Kennelijk onredelijk ontslag / Kort geding loon doorbetaling

De Advocaten van Uneken zijn gespecialiseerd in het Ontslag- en Arbeidsrecht, lid van specialisten verenigingen en gecertificeerd door de Raad voor Rechtsbijstand.

 A5D-UNEKEN-willemskade.jpg 

 

Advocaten Arbeidsrecht en Ontslag  Zwolle

Lid VAAN vereniging van arbeidsrecht advocaten

 Aanpak van onze advocaat: Recensie Niehoff en Werning en Kooij

Slagvaardig, betrokken en betrouwbaar. Zo laat de aanpak van het kantoor Uneken Advocaten in Zwolle zich het best typeren. “Bij een klein kantoor als het onze is het beter mogelijk om een persoonlijke band met de cliënt op te bouwen,” zegt mr. Luc Uneken.

De Specialisaties :“Onze specialisaties zijn arbeidsrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Het begeleiden van gemeenschappelijke echtscheidingen is een niche geworden. Wij hebben een familie MfN-mediator in dienst genomen, die als scheidingscoach optreedt en van huis uit orthopedagoge is. Zij weet dus ook alles van kinderen. En ook als er een onderneming in het spel is dan werken wij uitstekend samen naar oplossingen voor de toekomst waarbij ieder verder kan en met een goed gevoel een gedegen convenant kan ondertekenen.” Dat geeft een goed gevoel als mensen in uiterst lastige omstandigheden toch met een goed gevoel hier het pand verlaten.
De Arbeidsrecht Advocaten,Ze reageren buitengewoon snel en to the point. Uneken is al vanaf het eerste uur - sinds hij in 1981 als advocaat begon - klant bij Niehoff Werning & Kooij. Hij legt uit waarom hij na al die jaren nog steeds tevreden is over de samenwerking. Oner de advocaten : “Ze reageren buitengewoon snel en to the point. Ik zeg op kantoor wel eens: daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. We hebben een vaste contactpersoon. Naarmate je elkaar langer kent hoef je weinig meer uit te leggen. Toen we eens een beroep moesten doen op de aansprakelijkheidsverzekering werd de claim keurig afgehandeld. Zoals ik het graag zie.”

Advocaat Mr Luc Uneken Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht specialist, Luc Uneken advocaat ondernemingsrecht en arbeidsrechtspecialist publiceert regelmatig in diverse bladen.


Arbeidsrecht veranderingen Actueel

Het jaarcontract is in 2015 veranderd in het 8 maanden contract. U heeft vast al wel gelezen dat er in het arbeidsrecht nieuwe regels gaan gelden. Vanaf 1 juli 2015 zijn er nieuwe arbeidsrecht regels.

  ● Hoe zat het ook al weer ?

U kon maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten afsluiten, voor samen maximaal 3 jaar, waarna er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. In de praktijk kwam dit er op neer dat er maximaal 3 keer een jaarcontract werd afgesloten. Iedere keer eindigde dat contract van 'rechtswege', dus zonder dat er iets moest gebeuren.

Maar als je na 3 tijdelijke contracten (of na 3 jaar tijdelijke contracten) nog bleef werken, ontstond er automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Die zogenaamde 'ketenregeling' kon worden doorbroken als er gedurende minimaal 3 maanden niet werd gewerkt.

● Kort maar goed, de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015:

Er mogen nog steeds maar 3 tijdelijke contracten worden afgesloten, maar ze mogen samen niet langer zijn dan 2 jaar. Vandaar de verwachting dat er geen jaarcontracten meer zullen worden afgesloten, maar (3) contracten van 8 maanden.

Daarnaast is de termijn om de ketenregeling te doorbreken van 3 naar 6 maanden veranderd. Deze regeling gaat in voor alle tijdelijke contracten die na 1 januari 2015 worden afgesloten. Bovendien eindigt een tijdelijk contract niet meer van 'rechtswege' op de einddatum.

Wat betekend dat voor de Werkgever : 

De werkgever heeft per 1 januari 2015 de verplichting om (als het  contract voor meer dan 6 maanden was aangegaan) een maand voor het einde van het (tijdelijk) arbeidscontract schriftelijk aan de werknemer te melden of het contract al dan niet wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet, dan eindigt het contract wel op de einddatum, maar moet er nog (maximaal) een extra maandsalaris worden doorbetaald.

PS: Per 1 januari 2015 mogen er in contracten voor bepaalde tijd geen concurrentiebedingen meer worden opgenomen.

 Mr. Luc Uneken Arbeidsrechtspecialist en ondernemingsrecht advocaat en partner bij Uneken Advocaten. Bel voor meer informatie: 06-51823307 of mail naar: uneken@uneken.nl

Delen op LinkedInDelen op FacebookDelen op TwitterDelen via email
 


 
 
Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via email