Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
 • Joyce Busch

  Bel gerust. We helpen u graag

  Joyce Busch
 • Luc Uneken

  Door onze specialisaties zijn we sneller en beter!

  Luc Uneken
 • Dirk-Jan Sol

  Vooruitdenken en doorpakken. Daar gaat het om.

  Dirk-Jan Sol

Advocaten Zwolle

 

Waarom Uneken Advocaten

De Advocaten in Zwolle met kennis, ervaring en specialisaties op belangrijke rechtsgebieden, zoals Arbeidsrecht, Familierecht en Ondernemingsrecht. Door onze specialismen kunnen wij U direct goed informeren en advies geven en een plan van aanpak schetsen. 

Een duidelijk plan van aanpak dat wij vooraf met u bespreken, de eventuele gevolgen daarvan en een resultaat inschatting, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. Ook maken wij een heldere kosten inschatting en kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Advocaten Zwolle

Laten we eerlijk zijn. U zit niet te wachten op een juridische procedure met advocaten. Maar als het dan toch moet, dan wilt u snel een oplossing. Met een maximaal resultaat en met zo min mogelijk advocaatkosten. Geen juridisch jargon, maar heldere taal van onze specialisten.

Dat is waar wij goed in zijn: snel, helder alle kanten belichten en informeren en adviseren, de gevolgen overzien en de voor- en nadelen van eventuele beslissingen om te procederen inschatten en deze aan onze cliënten kunnen vertalen in heldere taal. Niet alleen de juridische, maar ook de fiscale en menselijke aspecten komen daarbij aan bod.

Voor een vraag tussendoor kunt u altijd bij ons terecht, soms wilt u het antwoord gewoon even bevestigd zien. Zodat juiste en verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen. Het gaat immers altijd om een stuk toekomst.

Bestaat gratis advies van Advocaten?

Een eerste orienterend gesprek is altijd verblijvend en kostenloos. Een eerste gesprek kost u niets. Dan krijgt u van ons direct te horen waar u aan toe bent. Eerlijk en onafhankelijk rechtstreeks van onze advocaten, zodat u weet wat uw rechten, mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. 

Ook schetsen onze advocaten in helder taalgebruik rustig de gevolgen van beslissingen op korte en lange termijn, daar zijn we ervaren vakprofessionals voor en beschikken wij over een goed netwerk en gedegen kennis. Juist door onze specialisaties staan we sterk voor onze cliënten.

Ook voor complexe zaken, zoals bijvoorbeeld een internationale echtscheiding, of zaken waarin een eigen onderneming, ingewikkelde huwelijkse voorwaarden en/of grote financiële belangen een rol spelen, bent u bij ons kantoor aan het goede adres.

 

Advocaten Zwolle, wat mag u van ons verwachten: 

 • snelle en praktische oplossingen
 • duidelijk plan van aanpak
 • vooraf vaste prijsafspraken
 • kwaliteit en 100% inzet
 • vooraf resultaat inschatting
 • vast team met breed netwerk 


Uw Advocaat 

De Specialisten in Zwolle op het gebied van Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Familierecht en Erfrecht in Zwolle. Bij Uneken Advocaten bent u verzekerd van kwaliteit op het hoogste niveau, daadkracht en de persoonlijke inzet van doortastende advocaten en mediators die al 30 jaar een reputatie hebben hoog te houden.

ADVOCATEN MEDIATORS  

mr Luc Uneken   Arbeidsrecht Advocaat VAAN, Scheiden-Familierecht Specialist, Ondernemingsrecht Specialist, Fiscaalrecht

mr Jan Smallenbroek   Familierecht Advocaat, Procesrecht Advocaat, Overlegscheiding Advocaat, Collaberative Divorce       

mr Dirk-Jan Sol   FamilierechtAdvocaat, Arbeidsrecht Advocaat, Erfrecht Specialist

drs Arlette van den Berg    MFN-Mediator, Specialist Familie Echtscheiding, Overlegscheiding, Adviseur Externe Scheiding, Gedragswetenschapper                      

Joyce Busch    Gecertificeerd MFN Mediator, Specialisatie Familie Mediation met Ondernemingen                  

Jessica Uneken   Jurist, Gecertificeerd  ADR Mediator, Specialisatie Familie Mediation/Alimentatie

Dennis van der Veen Jurist, Gespecialiseerd in fiscale effect echtscheidingen, Contractrecht

Willianne lantinga ADR Mediator, gespecialiseerd in gemeenschappelijke scheidingen


Bel gerust een van onze advocaten of ons secretariaat met uw vragen of om een vrijblijvende afspraak te maken.  Overdag zijn wij te bereiken op 038 4225288 en  's avonds tot 21 00 uur.

A5D-UNEKEN-willemskade.jpgZWOLLE ADVOCATEN                WILLEMSKADE      Advocaten mediators  Noord Nederland


Advocaat Keuze

Wat is een goede advocaat ?

Natuurlijk moet dat iemand zijn die gespecialiseerd is op het betreffende rechtsgebied. Maar dat is bij lange na niet voldoende. Een deskundig jurist is nog lang geen advocaat.

Advocaat

Een advocaat moet weten hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat. Hoe een rechter denkt. Daar zijn inzicht en ervaring voor nodig. Een goede advocaat moet zich kunnen inleven in de situatie van zijn cliënt, maar vooral ook in die van de tegenpartij, door zelf met tegenargumenten te komen.

Maar aan een ‘meelevende’ advocaat die volstaat met het op juridische toon (fanatiek) herhalen van het standpunt van zijn cliënt, heb je weinig. Dat zijn vaak de ‘jonge honden’ die het vak nog moeten leren. Het klínkt allemaal wel mooi, maar zo’n advocaat voegt niets toe. Daarom wordt ‘de zaak’ ook vaak verloren. Maar dat ligt dan volgens zo’n advocaat altijd aan de rechter…

Een goede advocaat zal blijven doorvragen en niet alles klakkeloos aannemen. Hij zal je zeggen waar het op staat, waar je aan toe bent en wat je het beste kunt doen (en vooral moet laten). Wil dat succesvol zijn, dan moet er een vertrouwensband zijn.

Die krijg je alleen als de advocaat eerlijk en onafhankelijk vertelt wat de kansen, kosten en risico’s zijn. Daarnaast zijn talent en gedrevenheid noodzakelijk. Talent kun je ontwikkelen, maar gedrevenheid moet in je genen zitten. Een goede advocaat weet niet beter.

 

Mr Luc Uneken, gedreven advocaat bij Uneken Advocaten te Zwolle en gespecialiseerd in ontslagrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

 

Geen vrije advocaat keuze voor werknemers FNV bondgenoten

Advocaat kiezen

Eigen advocaatkeuze? Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, heeft u in beginsel het recht om uw eigen advocaat in te schakelen die vervolgens – tot het kostenmaximum van de polis – door uw verzekering moet worden betaald.

Het recht op een vrije advocaat keuze volgt uit een Europese richtlijn die is geïmplementeerd in artikel 4:67 Wet financieel toezicht.

Die 'regel' geldt echter niet voor FNV leden, zo oordeelde het Hof onlangs:

Een werknemer van FNV Bondgenoten – tevens lid op grond van de arbeidsovereenkomst – heeft geen recht op vrije advocaatkeuze. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem in een op 22 maart gepubliceerde uitspraak bepaald. Volgens het hof heeft FNV Bondgenoten als vereniging te maken met financiële beperkingen en zijn om die ‘gerechtvaardigde’ reden tariefafspraken gemaakt met huisadvocaat Zumpolle. 

Tussen de eiser in deze zaak en FNV Bondgenoten als werkgever ontstond in 2009 een arbeidsconflict. Het conflict resulteert in de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De eiser stelt dat hij zich bij het conflict door een zelf gekozen advocaat mag laten bijstaan. Hij is ontevreden over de hem toegewezen advocaat van Zumpolle en laat zich verder bijstaan door een door hem zelf gekozen advocaat. Hij stelt dat FNV Bondgenoten moet opdraaien voor de kosten van de rechtsbijstand. FNV Bondgenoten vindt op grond van de algemene voorwaarden van niet.

Volgens het Gerechtshof Arnhem staat het een vereniging vrij om te besluiten om rechtsbijstand aan leden cq werknemers uit te besteden aan een vast kantoor. “Bezwaren tegen verenigingsbeslissingen en de door de vereniging gemaakte keuzes kunnen door een lid als [appelant] binnen de vereniging en overeenkomstig het verenigingsrecht aan de orde worden gesteld. Nu daarvan niet is gebleken, mag FNV Bondgenoten van de toepasselijkheid van deze regels uitgaan.”

Dat eiser ‘geen goed gevoel’ had bij de advocaat van Zumpolle, maakt dit niet anders. “Die vertrouwensbreuk had er echter naar het oordeel van het hof toe kunnen leiden dat een andere advocaat van Zumpolle met de zaak werd belast,” aldus het hof.

Mr Luc Uneken advocaat specialist bij Uneken Advocaten te Zwolle en gespecialiseerd in ontslagrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht echtscheidingen.


Advocaten Zwolle

 • Arbeidsrecht Advocaten
 • Ontslag Advocaten
 • Ondernemingsrecht Advocaten 
 • Echtscheidings Advocaten
 • Familierechtspecialisten
 • Mediation
 • Erfrecht Specialisten

 

Uneken Advocaten   Willemskade 18      Zwolle 

Uneken Advocaten Mediators Noord Nederland

uneken-touchicon.png