Rechtsgebieden - Uneken Advocatuur & Mediation

Binnen het diverse landschap van het recht, zijn er verschillende rechtsgebieden die elk hun eigen specifieke regels, normen en uitdagingen kennen. Bij Uneken Advocatuur & Mediation zijn we er trots op een breed scala aan juridische diensten te bieden die deze rechtsgebieden beslaan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste rechtsgebieden waarop wij actief zijn.

1. Familierecht Het familierecht omvat alle juridische kwesties die betrekking hebben op familierelaties. Dit kan variëren van echtscheidingen en alimentatie tot voogdij en omgangsregelingen.

2. Arbeidsrecht Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Onderwerpen zoals arbeidscontracten, ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden vallen hieronder.

3. Ondernemingsrecht Dit rechtsgebied betreft de juridische aspecten van het ondernemen, waaronder de oprichting van bedrijven, fusies en overnames, en zakelijke geschillen.

4. Procesrecht Het procesrecht gaat over de regels en procedures die gelden binnen juridische processen. Dit kan zowel civiele als strafrechtelijke procedures betreffen.

5. Huurrecht Binnen het huurrecht worden zaken geregeld als huurovereenkomsten, huurbescherming, en geschillen tussen huurder en verhuurder.

6. Erfrecht Het erfrecht regelt de overgang en verdeling van iemands nalatenschap na overlijden. Dit kan gaan om zowel materiële bezittingen als schulden.

7. Strafrecht Dit rechtsgebied houdt zich bezig met gedragingen die de wet strafbaar heeft gesteld en de daarop gestelde straffen en maatregelen.

Bij Uneken Advocatuur & Mediation benaderen we elke zaak met een frisse blik, gedreven door onze jarenlange ervaring en opgedane kennis van de verschillende rechtsgebieden. Of u nu geconfronteerd wordt met een familierechtelijk probleem of ondersteuning nodig heeft op het gebied van ondernemingsrecht, we staan klaar om u bij te staan.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend consult of bezoek ons kantoor in Zwolle voor persoonlijk advies.